Familiekunde Brussel  
 

Al bijna twee jaar is Familiekunde Brussel achter de schermen bezig met het digitaliseren en ontsluiten van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes. Dankzij het werk van enkele bestuursleden zijn de eerste resultaten daarvan (ruim 800 scans en bijna 4.000 geïndexeerde namen) nu ook online te raadplegen via deze themasite.

Obiit. Hij of zij is gestorven. Wie eenmaal geboren wordt, zal ooit sterven. Het is een van de weinige zekerheden die we in dit leven kennen.

Als genealogen proberen we niet alleen namen en datums in kaart te brengen. Bovenal proberen we onze voorouders een gezicht te geven, hun levens in kaart te brengen. Wie waren ze? Waar woonden ze en hoe verdienden ze hun brood? Wat waren hun dromen, hun angsten en verwachtingen? En uiteindelijk: hoe, waar en wanneer zijn ze overleden? We houden de herinnering aan hen levendig. Want: "Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten", schreef dichter-zanger Bram Vermeulen (1946-2004).

Rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes zijn interessante bronnen voor genealogen om de laatste levensfase van hun voorouders te documenteren. En alhoewel deze documenten geen formeel burgerrechtelijk karakter hebben, gunnen ze ons soms wel een blik op de omstandigheden van het overlijden en op de samenstelling van het gezin en de entourage van de overledene. Op die manier hebben rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes een brugrol naar de begraafakten van de parochieregisters en de overlijdensakten van de burgerlijke stand.

De pagina's waar van hieruit naar verwezen wordt bevatten 3996 trefwoorden die op hun beurt doorverwijzen naar de rouwbrieven, bidprentjes en overlijdensberichten in het archief van Familiekunde Brussel waarin ze worden vermeld.

Heb je zelf rouwbrieven, overlijdensberichten of bidprentjes die je aan Familiekunde Brussel wilt schenken? Neem dan contact met ons op.

 

Klik op een van onderstaande letters om naar de overeenkomstige bladindex te springen.

 

A   -  B   -  C   -  D   -  E   -  F   -  G   -  H   -  I   -  J   -  K   -  L   -  M   -  N   -  O   -  P   -  Q   -  R   -  S   -  T   -  U   -  V   -  W   -  Y   -  Z

  Familiekunde Brussel online:  
 

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2015.